Business Card Company Leadership Organization Concept
Bez kategorii

Zarządzanie w przedsiębiorstwie

To w jakim tempie rozwija się dana firma w bardzo dużym stopniu zależy od tego, czy poszczególne zespoły są zarządzane w odpowiedni sposób. Rolą menedżera jest po pierwsze zbudowanie zespołu, który doskonale będzie się rozumiał, a jego członkowie będą się uzupełniać, a po drugie menedżer musi także stale dbać o wydajność pracy, choćby poprzez systematyczną motywację. Każda osoba, która zarządza pracownikami z czasem wypracowuje swój własny, indywidualny styl zarządzania. Jednak aby był on skuteczny, musi mieć solidną podporę teoretyczną. Można w tym miejscu zadać pytanie o to, skąd czerpać wiedzę na temat najlepszych metod zarządzania zespołem?

Kid is learning in class
Bez kategorii

Szkolenia wzmacniające kompetencje menedżera we Wrocławiu

Wrocław to miasto wielu możliwości. Jego prężny rozwój sprawia, że wiele osób chętnie zakłada firmy w tym mieście. Duże miasta mają to do siebie, że znacznie łatwiej dotrzeć do grona potencjalnych klientów. Nie da się jednak ukryć, że im większe miasto tym większa konkurencja. Z tego też względu każdy właściciel firmy, któremu zależy na promocji dóbr i usług oferowanych przez firmę, powinien umiejętnie dobierać kadrę pracowniczą. Im większe doświadczenie danego pracownika, tym lepiej dla firmy. Nie należy jednak zapominać o odpowiednich kwalifikacjach wymaganych na danym stanowisku. Szczególnych kwalifikacji wymagają zwłaszcza stanowiska kierownicze i menedżerskie. Z tego też względu, dobrze by było co jakiś czas organizować w firmie szkolenia dla menedżerów.

Game on !
Bez kategorii

Zagrajmy w grę i zbudujmy silny zespół biznesowy

Zagrajmy w grę i zbudujmy silny zespół biznesowy

Wyjazdy integracyjne dla firm mogą przybierać różnorakie formy. Zdarzają się wyjazdy typowo turystyczne, wspólny udział w warsztatach artystycznych lub kulinarnych lub gry miejskie. Ciekawym pomysłem na zacieśnienie relacji w zespole mogą być coraz popularniejsze zabawy integracyjne w formie gier fabularnych. Na czym polegają i dlaczego warto wprowadzać je do przestrzeni biznesowej?

Aerial view of the business center of Warsaw: Palace of Science
Bez kategorii

Imprezy integracyjne w Warszawie

Imprezy pracownicze w Warszawie

Warszawa to obecnie miasto, w którym biznes wręcz kwitnie. Co roku powstają tu nowe przedsiębiorstwa, a inne się rozwijają. Co za tym idzie – co chwila pracodawcy mają do czynienia z nowymi zespołami ludzi, których szybko muszą nauczyć współpracy i działania w grupie. Co bowiem oczywiste, żadna firma nie ma ochoty tracić miesięcy czy lat na przyuczenie pracowników do zawodu. Słowem warto zainwestować w dobrze zorganizowane spotkanie integrujące pracowników.

Manager with papers
Bez kategorii

Zarządzanie projektami przez młodych menedżerów

Wielu młodych menedżerów na początku swojej pracy boryka się z wieloma trudnościami, takimi jak zarządzanie projektami. Warto na samym początku zastanowić się, czym jest to pojęcie i z czym się wiąże. Najprościej zdefiniować je jako zestaw metod i technik, które prowadzą do kontrolowania, oceniania i planowania rezultatów. W skrócie – projekt musi być tak zrealizowany, aby spełniał wymagania klientów.Osoby mające nikłą wiedzę na temat zarządzania projektami warto wysłać na szkolenie agile foundation.