Friends drinks beer with pizza at the house party
Bez kategorii

Edutainment – nowoczesne formy integracji

Kto jest odbiorcą i klientem team buildingu?

W wąskim ujęciu klientem jest zawsze decydent – on mówi o oczekiwaniach i kontraktuje dostawcę na uzyskanie określonych celów. W szerszym ujęciu klientów i odbiorców jest więcej, możemy wyróżnić:

  • uczestników teambuildingu – warto poznać ich oczekiwania dotyczące formy spędzania czasu oraz rozłożenia akcentów pomiędzy integrację/doświadczenie/rozwój/czas swobodny;
  • pracowników działu personalnego / działu marketingu – którzy mogą mieć sprecyzowane oczekiwania dotyczące sposobu procedowania realizacji oraz osiąganych przez nią rezultatów;
  • przełożeni uczestników – menedżerowie, znając kontekst zawodowy swoich pracowników, mogą zwrócić uwagę na potencjalne „rafy” teambuildingu bądź też oczekiwać, że spotkanie integracyjne będzie narzędziem kształtującym odpowiednią atmosferę w zespole.
Colleagues working together in a conference room.
Bez kategorii

Jak podnieść efektywność pracowników?

Spotkania integracyjne dla pracowników stają się coraz popularniejsze. Dzieje się tak, ponieważ wszyscy zaczynamy doceniać dobrze zgrany zespół pracowników i współpracę pomiędzy jego członkami. Aby jednak było to możliwe, pracownicy muszą rozpoznać swoje możliwości, umiejętności i szczególne predyspozycje. W tym zaś pomóc mogą różnego rodzaju zabawy integracyjne.

Picture of party people at music festival
Bez kategorii

Kontraktowanie teambuildingu

Wiele organizacji zleca realizację spotkań integracyjnych zewnętrznym firmom – szkoleniowym i eventowym. Nie zawsze są zadowolone z tego w jaki sposób te usługi są zrealizowane. Zwykle „winą” za niską ocenę integracji obciąża się wyłącznie dostawcę.

W rzeczywistości sytuacja jest bardzo złożona. Jeżeli zleceniodawca nie wie jakie cele ma zrealizować spotkanie integracyjne to trudno oczekiwać od wykonawcy, że te cele zrealizuje. 

Manager Working With Data
Bez kategorii

Szkolenia podnoszące kompetencje menedżerów we Wrocławiu

W zarządzaniu firmą istnieje wiele istotnych czynników, które mogą zaważyć na sukcesie przedsiębiorstwa, lub też na braku tego sukcesu. Bez wątpienia, jednym z takich czynników jest skuteczność i umiejętności, jakie posiadają menedżerowie i liderzy grup pracowników. Prócz tego, że powinno się wybierać kompetentnych i dobrze zorganizowanych pracowników na liderów grup, to warto by posiadali oni niezbędną wiedzę i umiejętności.

Handsome Boss in office
Bez kategorii

Cechy kierownika

Prowadząc firmę zapewne miałeś okazję zauważyć, że osoby na kierowniczych stanowiskach można podzielić na tych, za którymi ludzie pójdą nawet w ogień, oraz na takich, z którymi podwładni chcą mieć jak najmniej do czynienia i tylko sprawdzają, kiedy nie będzie go w biurze. Ten podział oczywiście jest dość ogólny, jednak na jego podstawie można spróbować odpowiedzieć na pytanie czemu tak się dzieje.