Czym zajmują się kolejne osoby w zespole scrumowym?

Czym zajmują się osoby w zespole scrumowym? Zespół scrumowy to specyficzna struktura organizacyjna zwinnego zespołu, postępującego zgodnie z założeniami agile – metody zwinnego zarządzania. Celowość takich metod jest podyktowana zmieniającymi się czasami, warunkami, technologiami, a także oczekiwaniami klientów.

O ile agile jest systemem, w którym zakłada się pewne założenia i bardzo pięknie brzmi w teorii, o tyle scrum i całe podejście raczej przekłada się na stronę praktyczną. Scrum i agile świetnie łączą się ze względu na to, że ich założenia są identyczne.

Agile pm foundation oprócz wskazywania różnych potrzeb wynikających z różnej specyfiki projektów porusza także potrzebę stosowania dodatkowych narzędzi, w tym właśnie można zawszeć scrum. W zespołach scrumowych mamy do czynienia z trzema podstawowymi rolami.

Szkolenia scrum product owner dedykowane są tym osobom, które mają zająć się w pierwszej kolejności komunikacją między klientem a pozostałymi członkami zespołu. Komunikacja taka potrzebna jest choćby dla upewnienia się, że potrzeby i oczekiwania klienta są dobrze zrozumiałe zarówno od strony wymaganych funkcjonalności, jak i od strony technicznej.

Szkolenie product owner gwarantuje wzorowe przygotowanie się do objęcia tego stanowiska w nawet najbardziej wymagającym zwinnym zespole.

Scrum szkolenie wprowadza także dwie inne role – scrum mastera, odpowiedzialnego za rozwiązywanie wszystkich problemów i przeszkód pojawiających się podczas realizacji projektu oraz scrum developerów, czyli pozostałych członków zespołu, którzy są równie istotni dla powodzenia projektu, jeśli nie istotniejszi, od dwóch wspomnianych wcześniej ról.

Dobrze jest wziąć udział w takim szkoleniu chociażby dlatego, by nie tylko lepiej poznać swoje obowiązki, ale lepiej zrozumieć też kompetencje osób na innych stanowiskach w zespole zwinnym. Jest to mile widziane choćby dla celu zachowania zdolności do automotywacji oraz skupiania się przede wszystkim na wykonywaniu przydzielonych obowiązków.

Dodaj komentarz