Edutainment – nowoczesne formy integracji

Edutainment – nowoczesne formy integracji

Kto jest odbiorcą i klientem team buildingu?

W wąskim ujęciu klientem jest zawsze decydent – on mówi o oczekiwaniach i kontraktuje dostawcę na uzyskanie określonych celów. W szerszym ujęciu klientów i odbiorców jest więcej, możemy wyróżnić:

  • uczestników teambuildingu – warto poznać ich oczekiwania dotyczące formy spędzania czasu oraz rozłożenia akcentów pomiędzy integrację/doświadczenie/rozwój/czas swobodny;
  • pracowników działu personalnego / działu marketingu – którzy mogą mieć sprecyzowane oczekiwania dotyczące sposobu procedowania realizacji oraz osiąganych przez nią rezultatów;
  • przełożeni uczestników – menedżerowie, znając kontekst zawodowy swoich pracowników, mogą zwrócić uwagę na potencjalne „rafy” teambuildingu bądź też oczekiwać, że spotkanie integracyjne będzie narzędziem kształtującym odpowiednią atmosferę w zespole.

Dodaj komentarz