Jak wygląda zarządzanie jakością kosmetyków?

Zanim Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, odpowiedzialność za jakość wyrobów kosmetycznych spoczywała przede wszystkim na Ministerstwie Zdrowia, a dokładniej Państwowym Zakładzie Higieny. Obecnie odpowiedzialność ta spoczywa na producentach oraz dystrybutorach kosmetyków.

Odpowiednie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 oraz ujednolicenie systemu 11 lipca 2013 roku określiły pewne parametry bezpieczeństwa, jakie muszą zostać spełnione, aby produkt został uznany za bezpieczny.

W razie nieprawidłowości, to producent lub dystrybutor poniesie odpowiedzialność karną lub finansową. Do określenia, czy wyroby kosmetyczne nadają się do użytku i spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa, stosuje się normę ISO 22716. Jest to norma związana z zakresem produkcji, kontroli, magazynowania i transportu wyrobów kosmetycznych.

W związku z takimi regulacjami organizowane są na szeroką skalę różnego rodzaju szkolenia, pozwalające na zapoznanie się i wdrożenie niezbędnych norm zapewniających bezpieczeństwo wyrobów kosmetycznych.

Przykładem są szkolenia kosmetyczne Warszawa, które objaśniają, w jaki sposób można wdrożyć niezbędne czynności wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa. Oczywiście, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, nie możemy zapomnieć również o pojęciu ryzyka.

Szkolenie analiza ryzyka pozwala zapoznać się z metodami, które pozwalają ograniczyć niekorzystne i niepożądane skutki. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa konsumentom, szkolenie znakowanie produktów spożywczych daje podstawy do prawidłowego oznaczania produktów w taki sposób, by uniknąć niepożądanych efektów w postaci reakcji alergicznych u konsumentów.

Szkolenia ISO 13485 to kolejny interesujący kurs mający na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa kosmetyków. Ze względu na to, że określone normy muszą zostać spełnione, zanim produkt znajdzie się w obiegu, poznanie ich pozwala na uniknięcie wyżej wspomnianych niepożądanych skutków w postaci odpowiedzialności karnej lub finansowej.

Pracując na produkcji kosmetyków, szkolenia laboratorium przedstawiają zasady odpowiedniego postępowania z produktami chemicznymi w celu zabezpieczenia także pracowników przed negatywnymi konsekwencjami oraz dostarczenia wysokiej jakości produktów kosmetycznych.

Dodaj komentarz