Jak wygląda zarządzanie projektem SCRUM?

Zarządzanie projektem SCRUM nie jest skomplikowanym procesem pod warunkiem, że SCRUM jest właściwą metodologią wybraną dla naszego projektu.

Agile project management szkolenie przydatne jest zarówno w sytuacji, w której dopiero wdrażamy taką metodologię do naszej firmy, jak i kiedy do zespołu dołączają nowi członkowie lub kiedy zespół ma zostać utworzony od nowa z członków o zróżnicowanej wiedzy na temat tego sposobu zarządzania projektem.

Agile pm foundation to podstawy tej „zwinnej metodologii” – z którymi zapoznać powinien się każdy z zespołu. Agile szkolenia mogą być przeprowadzane systematycznie w celu upewnienia się, że nasz projekt rozwija się w pożądanym kierunku zachowując zasady przyjęte przez ten system. SCRUM szkolenia pozwalają na zapoznanie się z technikami, które pomagają zarządzać projektem.

Wśród nich należy wyróżnić, dla przykladu, przyjęte ramy czasowe projektu – zakładając, że nasz projekt potrwa, powiedzmy, dwa lata, okres ten dzielimy na znacznie krótsze podokresy zwane sprintami. Sprint może trwać od tygodnia do czterech, chociaż zazwyczaj stosuje się dwutygodniowy okres.

Pierwszy dzień takiego sprintu to czas, kiedy omawia się pracę, jaka ma zostać zrealizowana w ciągu tego czasu i następuje rozdział zadań członkom zespołu, przy czym każdy ma prawo do zgłoszenia swoich uwag i obiekcji. Pieczę nad projektem przejmuje SCRUM master, którego zadaniem jest usuwanie wszelkich problemów.

Z kolei product owner czyli właściciel projektu ma porozumiewać się z klientem i w uzgodnionych ramach czasowych dostarczyć projekt lub jego fragmenty, czyli wersje demo. Pozostali członkowie zespołu przejmują na siebie zadania związane z tworzeniem produktu.

Wiele firm organizuje codzienne spotkania podsumowujące wykonaną w ciągu 24 godzin pracę, mają one sprzyjać lepszej komunikacji między członkami zespołu. Ponadto, na koniec każdego sprintu organizowane jest spotkanie podsumowujące co zostało dobrze wykonane, co przyniosło największe trudności w realizacji i co mogłoby zostać wykonane inaczej w celu uzyskania szybszego postępu w realizacji projektu.

Dodaj komentarz