Kto bierze odpowiedzialność za kierowanie projektem w firmie?

Powodzenie danej firmy na rynku zależy od wielu czynników. Niektóre z nich mają na nie większy, inne mniejszy wpływ. Jednym z istotniejszych czynników jest to, czy firmowe projekty realizowane są zgodnie z ustalonymi założeniami, nie przekraczają założonego budżetu czy też są finalizowane w terminie.

Wykonywaniem wszelkich prac związanych z projektami zajmują się specjalne grupy projektowe pod przewodnictwem lidera, kierownika czy managera, który zajmuje się koordynacją wszystkich działań.

Praca przy projektach jest jedną z bardziej popularnych oraz przyszłościowych zawodów. Aby związać z nią swoją zawodową przyszłość warto wziąć pod uwagę szkolenia dla kierowników, na przykład te, których tematyką jest zwinne zarządzanie. Na czym konkretnie ono polega?

Project management szkolenia

Dawniej wszystkie projekty realizowane były według modelu tradycyjnego, inaczej kaskadowego. Głównym założeniem takiego podejścia jest traktowanie każdego z projektów jako nierozerwalnej całości i wykonywanie poszczególnych prac z nim związanych na podstawie ustalonego z góry planu.

Takie podejście wyklucza wprowadzanie do planu zmian i mniejszych czy większych modyfikacji. O ile przy prostych projektach było to podejście logiczne i bardzo skuteczne, z czasem straciło na swej skuteczności.

Im bardziej skomplikowany i złożony jest dany projekt, tym większe jest ryzyko porażki w przypadku zarządzania nim przy użyciu tradycyjnych metod. Z tego też powodu popularnością zaczęły się cieszyć rozwiązania innowacyjne, takie jak zwinne zarządzanie projektami określane mianem agile (agile pm foundation).

Według tak zwanego manifestu agile, z którego wniknęła ta metoda projekt nie jest jedną całością, składają się na niego poszczególne etapy. Każdy z tych etapów powinien być traktowany indywidualnie, i jeśli zajdzie taka konieczność na każdym z nich powinny być wprowadzane modyfikacje mogące wpłynąć na kolejne etapy.

Dzięki temu nie wykonanie planu jest ważne, a stworzenie działającego i satysfakcjonującego produktu. Wiedzę o agile zdobyć można podczas uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach.

Możliwość komentowania została wyłączona.