Project manager szkolenia

W dzisiejszych czasach, kiedy ludzie między innymi przez pracę cierpią na brak odpowiedniej ilości czasu wolnego, dużą popularnością cieszą się certyfikowane szkolenia online, między innymi z zakresu zarządzania projektami – np. szkolenie agile foundation. Co ciekawe jest możliwość indywidualnego przeprowadzania takich szkoleń za pośrednictwem sieci. Kierownicy projektów często korzystają ze szkoleń z metodologii agile. W ofercie mamy m.in. szkolenie scrum master bądź szkolenie agile.

Przygotowanie do podjęcia szkolenia niemal w każdym przypadku wygląda dość podobnie. W pierwszej kolejności organizator szkolenia przedstawia swojemu klientowi treść oraz formę, w jakiej ma się odbyć szkolenie. Każda niedogodność jest konsultowana przez obie strony tak, aby prowadzone szkolenie w maksymalnym stopniu odpowiadało potrzebom klienta.

W przypadku szkoleń zamkniętych, wyłącznie w ramach jednego przedsiębiorstwa, przygotowania do nich podzielić można na cztery etapy. Pierwszym etapem jest diagnoza potrzeb szkoleniowych. Na tym etapie osoba lub zespół, który zajmuje się organizacją szkolenia przeprowadza analizę potrzeb przedsiębiorstwa, w którym szkolenie takie ma być prowadzone. Etap drugi obejmuje przygotowania do realizowania projektu, oczywiście z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych, jakie ma dane przedsiębiorstwo. Bardzo często w takim przypadku tworzone są indywidualne programy szkoleniowe, często w zależności od tego, na jakich stanowiskach owe szkolenia mają być realizowane. Często bowiem zdarza się, że każde ze stanowisk pracy do realizacji szkolenia potrzebuje nieco innych narzędzi szkoleniowych.

Etap trzeci to przeprowadzanie szkolenia. Przygotowania do realizacji szkolenia rozpoczynają się w momencie akceptacji jego programu przez przedsiębiorstwo zlecające przeprowadzenie takiego szkolenia. Ostatni etap, czyli etap czwarty polega na badaniu efektywności przeprowadzonego szkolenia. Firma szkoląca, tuż po zakończeniu kursu przeprowadzanego w danym przedsiębiorstwie przestawia klientowi raport z przeprowadzonego szkolenia. Zawarty w nim zostaje przede wszystkim stopień przyswojenia materiału przez uczestników szkolenia oraz ewentualne kierunki dalszego szkolenia pracowników.

Możliwość komentowania została wyłączona.