Przejście na pracę zdalną?

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami epidemiologicznymi, pojawiły się mniej popularne formy pracy, w tym praca zdalna. Do tej pory niechętnie wybierana przez dyrektorów firm. Wszystko ma swoje plusy i minusy, są też pewne założenia, z którymi trzeba się zapoznać, żeby nie zostać zaskoczonym faktami.

Przede wszystkim przejście na pracę zdalną, może zostać zalecone w formie ustnej i nie wymaga żadnych aneksów do umowy. Jednak po obydwu stronach leży zapewnienie sobie klarowności w wykonywaniu zadań i czasem wypada sobie zadać nieco trudu, wysyłając choćby elektroniczną wiadomość z potwierdzeniem zmiany trybu wykonywania pracy na rzecz firmy. Nie każdy ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i rodzinne, by w swoim lokalu zrealizować swoje obowiązki – co wówczas? To na pracodawcy ciąży obowiązek wyszukania zastępczego pomieszczenia. Praca zdalna, to w rozumieniu przepisów praca wykonywana poza stałym miejscem pracy, nie zawsze musi być to dom pracownika.

O tym, jak to powinno przebiegać po stronie pracodawcy, najlepiej wyjaśnią zarządzanie webinary, podczas nich przełożeni poszerzają wiedzę z korzystania z tej metody. Poznają też różnorodne narzędzia do użycia w ich branży. Szkolenia online jak najbardziej mieszczą się w realizowaniu cyklu szkoleń, więc i pracownicy mogą z nich korzystać, poszerzając swoje kompetencje. O ile istnieje taka wola ze strony przełożonego.

Osoba zlecająca pracę zdalną powinna zadbać o wyposażenie podwładnego w wymagany sprzęt, nawet jeśli wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Nie każda zatrudniona osoba posiada wystarczająco dobrze zabezpieczony komputer oraz dostęp do szybkiego Internetu. To są podstawy, bez których bezpieczeństwo danych i możliwość realizowania zadań w wyznaczonym czasie są zachwiane. Gdy z jakiegoś względu nie jest to do zrealizowania przypomnieć trzeba swoim pracownikom o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Internecie.

Możliwość komentowania została wyłączona.