Szkolenia online – wiele korzyści bez wychodzenia z domu

W dobie Internetu każda większa firma, która pracuje nad organizacją szkolenia dla swoich pracowników, rozważa zrealizowaniem go w formie zdalnej.

Webinary mają sporą ilość zalet. Platformy, z których korzystają najlepsze firmy szkoleniowe, w przeważającej liczbie przypadków umożliwiają podpięcie kilku kont pod jeden webinar. To oznacza, że pracownik z wybranego przez siebie miejsca na świecie ma szansę wziąć udział w szkoleniu dla niego dedykowanym. Jedynym warunkiem jest posiadanie optymalnego łącza internetowego. Idealne zarządzanie praca zdalna określa także reguły odbywania szkoleń. Korzyści wynikające ze szkolenia online to choćby moduły.

Prowadzenie szkolenia w trybie stacjonarnym w większości przypadków takiej możliwości nie dają, a to ze względu na koszty. W przypadku kilku modułów w czasie szkolenia online rozwija się różne kompetencje znacznie bardziej, a dodatkowo uczestnik nie jest przemęczony i więcej informacji zakoduje.

Ze strony kursantów pojawiają się po zakończeniu webinaru pytania. Skuteczną metodą jest to, że na wstępie kolejnego modułu rozwiewa się te wątpliwości, zebrane w grupy pytań. Osoba przeprowadzająca szkolenie ma szansę kilka zagadnień zebrać w jedno i w krótszym czasie udzielić wyjaśnień.

Szkolenia przeprowadzane zdalnie w pewnych wypadkach są dużo bardziej skuteczne aniżeli szkolenia stacjonarne. Jak choćby w takich sytuacjach, kiedy kursanci zaznajamiają się z obsługą jakiegoś oprogramowania (bez znaczenia czy zostanie ono zainstalowane na dysku twardym, czy jest dostępne online). Potrzebne opcje testuje się na bieżąco na własnych komputerach, ważne narzędzia można dodać do „ulubionych” w przeglądarce, a notatki wykonać w formie screenów i zaznaczyć sobie w programie graficznym potrzebne funkcje.

To nie byłoby możliwe na szkoleniu realizowanym poza siedzibą firmy. W przypadkach zmiany stanowiska na wyższe w korporacji, niejednokrotnie nie istnieje opcja doszkolenia się w inny sposób niż na odległość. Praca zdalna zasady ma jasno określone przez procedury.

To dotyczy sytuacji, gdy przełożony pracuje poza granicami kraju, a jej przylot do Polski ze względów logistycznych jest niemożliwy.

Dodaj komentarz