Wellbeing i jego znaczenie dla pracodawcy i pracowników

Coraz popularniejszym pojęciem związanym z biznesem, a konkretnie relacjami, jakie zachodzą pomiędzy pracodawcą a zatrudnionymi przez niego osobami jest tak zwany „wellbeing”.

Pod pojęciem tym znajduje się nic innego, jak dobre samopoczucie pracowników, które przekłada się na ich efektywność i skuteczność w pracy, a tym samym na wyniki, jakie osiąga konkretna firma.

Nie od dziś wiadomo, że najważniejszymi zasobami, jakimi dysponuje każde przedsiębiorstwo są ludzie. Kiedyś uważało się, że aby odpowiednio ich zmotywować wystarczy odpowiednie wynagrodzenie finansowe.

Bez wątpienia pieniądze, które otrzymuje się za wykonywaną pracę mają ogromne znaczenie, dlatego też powinny być one adekwatne do wkładu danego pracownika w rozwój firmy i zapewniać mu bezpieczeństwo i stabilizacje finansową, jednak nie powinno się na tym poprzestać.

Inne czynniki, które motywują pracowników i mają dla nich istotne znaczenie to czerpanie satysfakcji z pełnionej funkcji i poczucie, że ma ona sens i realny wpływ na funkcjonowanie firmy; atmosfera panująca na co dzień w miejscu pracy, relacje z innymi pracownikami oraz przełożonymi, sprawne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i tym podobne; poczucie, że jest się istotną częścią większej, spójnej całości oraz odczuwanie z tego powodu dumy; czas i możliwości zachęcające do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia (które zapewnić mogą na przykład różnego rodzaju benefity).

Pracodawcy, którzy zapewnią swoim podwładnym takie warunki pracy liczyć może na ich zaangażowanie i utożsamianie się z firmą, dzięki czemu zyska ona nie tylko finansowo, ale również – co równie ważne – wizerunkowo.

Aby to osiągnąć warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy szkoleniowej organizującej szkolenia biznesowe z wellbeingu, w trakcie których doświadczeni trenerzy przekażą uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności.

Szkolenia przeznaczone są przede wszystkim dla pracodawców bądź osób przez nich wyznaczonych do wdrażania strategii związanej z wellbeingiem pracowników, zwykle są to osoby zatrudnione w Dziale Kadr i Płac.

Co powinno mieć do zaoferowania skuteczne szkolenie przeprowadzone przez doświadczonych trenerów? Dla pracodawcy jest to dostarczenie niezbędnej wiedzy z zakresu wellbeingu i sposobów na wdrażanie tej idei w ich organizacji; wzrost konkurencyjności firmy na rynku pracy; wykreowanie wizerunku mówiącego o tym, że dba ona o swoich pracowników; stworzenie miejsca pracy, które będzie przyjazne dla zatrudnionych w nim osób; wzrost efektywności pracy a tym samym wyników firmy i inne.

Pracownicy zyskają natomiast właściwy work-life balance, czyli odpowiednie zrównoważenie czasu i energii, które poświęcają na pracę a inne elementy życia – rodzinę, dom, swoje pasje; poprawę warunków pracy i atmosfery, jaka w niej pracuje, co przekłada się nie tylko na lepsze samopoczucie, ale też większą wydajność; zwiększenie poziomu satysfakcji wynikającej z pełnionych obowiązków, poczucie ich sensu i celowości; poszanowanie i możliwość zaspakajania różnego rodzaju potrzeb życiowych, co wpłynie na wzrost odczuwalnego zadowolenia; poprawę samopoczucia i zdrowia i inne.

Dzięki wdrożeniu odpowiednich strategii związanych z wellbeingiem wytworzyć się powinna szczera i autentyczna relacja partnerska pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Warunki panujące w miejscu pracy powinny sprzyjać rozwojowi firmy, efektywności pracy, ale też dobremu humorowi pracowników.

Powinno także zwiększyć się zaangażowanie osób zatrudnionych, które utożsamiają się z firmą, jej wartościami i celami.

Firma i osoby nią zarządzające zyskają nie tylko wzrost zaufania ze strony pracowników, ale też zaufania społecznego, co poprawi jej wizerunek i pozytywnie wpłynie na konkurencyjność oraz osiągane wyniki.

Szkolenia mogą być zarówno zamknięte, jak i otwarte. Szkolenia zamknięte organizowane są dla konkretnej grupy osób (np. pracowników działu HR w danej firmie) i są zwykle stricte związane z jej działalnością i specyfiką.

Szkolenia otwarte zaś dostępne są dla każdej osoby pragnącej pogłębić swoje kompetencje w tej dziedzinie, zdobyć w trakcie nich można ogólną wiedzę, którą wykorzystać można w wielu różnych sytuacjach.

Możliwość komentowania została wyłączona.