Zarządzanie projektami przez młodych menedżerów

Wielu młodych menedżerów na początku swojej pracy boryka się z wieloma trudnościami, takimi jak zarządzanie projektami. Warto na samym początku zastanowić się, czym jest to pojęcie i z czym się wiąże. Najprościej zdefiniować je jako zestaw metod i technik, które prowadzą do kontrolowania, oceniania i planowania rezultatów. W skrócie – projekt musi być tak zrealizowany, aby spełniał wymagania klientów.Osoby mające nikłą wiedzę na temat zarządzania projektami warto wysłać na szkolenie agile foundation.

Definiowanie projektu

Na samym początku warto zastanowić się, jaki zakres prac do wykonania łączy się z otrzymanym projektem. Należy go odpowiednio zdefiniować, podzielić prace pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu i odpowiedzieć sobie na pytania: czego ma dotyczyć nasz projekt, jaki jest jego cel, jakimi krokami go ukończymy oraz jak ocenić, czy będzie on udany. Tutaj ustalamy również metodologię według której będziemy kierować projektem. Warto skorzystać tutaj ze szkolenia scrum. Definiowanie najczęściej odbywa się wraz z klientem. Pozwala to uniknąć ewentualnych nieporozumień i przejść pracownikom do dalszych etapów pracy nad projektem.

Planowanie

Kolejnym etapem jest planowanie. To nic innego jak stworzenie planu całego projektu, listy zasobów, harmonogramu naszej pracy. To niezbędny aspekt z kilku powodów. Po pierwsze, ogranicza on jakąkolwiek niepewność. Jeśli stworzymy różne możliwości realizacji projektu, będziemy mogli podejmować inne decyzje, gdy jeden wariant okaże się nieodpowiedni. Planowanie pozwoli nam lepiej zrozumieć całokształt projektu – nie możemy w końcu zaplanować czegoś, czego nie potrafimy zrozumieć. Im bardziej zagłębimy się w jego realizację, tym więcej, siłą rzeczy, zrozumiemy i polepszymy efekt końcowy.

Wydajność i czas

Planowanie to ważny punkt nie tylko ze względu na wydajność czy kontrolę nad projektem, jednak o wiele ważniejsze jest samo jego wykonanie. Nad tym czuwa kierownik projektu, który powinien przejść odpowiednie project management szkolenia. Stopniowo wcielamy w życie ustalone zasady: określamy zasób niezbędny do realizacji, dzielimy pracę pomiędzy członkami zespołu, tworzymy harmonogram pracy oraz wykonujemy zadania zgodnie z nim. Nad wszelkimi czynnościami posiadamy dzięki planowaniu kontrolę. Pozwala ona oceniać regularnie, czy wszystko idzie zgodnie z planem.

Dodaj komentarz