Zarządzanie w przedsiębiorstwie

Zarządzanie w przedsiębiorstwie

To w jakim tempie rozwija się dana firma w bardzo dużym stopniu zależy od tego, czy poszczególne zespoły są zarządzane w odpowiedni sposób. Rolą menedżera jest po pierwsze zbudowanie zespołu, który doskonale będzie się rozumiał, a jego członkowie będą się uzupełniać, a po drugie menedżer musi także stale dbać o wydajność pracy, choćby poprzez systematyczną motywację. Każda osoba, która zarządza pracownikami z czasem wypracowuje swój własny, indywidualny styl zarządzania. Jednak aby był on skuteczny, musi mieć solidną podporę teoretyczną. Można w tym miejscu zadać pytanie o to, skąd czerpać wiedzę na temat najlepszych metod zarządzania zespołem?

Dodaj komentarz