Zarządzanie w przedsiębiorstwie

To w jakim tempie rozwija się dana firma w bardzo dużym stopniu zależy od tego, czy poszczególne zespoły są zarządzane w odpowiedni sposób. Rolą menedżera jest po pierwsze zbudowanie zespołu, który doskonale będzie się rozumiał, a jego członkowie będą się uzupełniać, a po drugie menedżer musi także stale dbać o wydajność pracy, choćby poprzez systematyczną motywację. Każda osoba, która zarządza pracownikami z czasem wypracowuje swój własny, indywidualny styl zarządzania. Jednak aby był on skuteczny, musi mieć solidną podporę teoretyczną. Można w tym miejscu zadać pytanie o to, skąd czerpać wiedzę na temat najlepszych metod zarządzania zespołem?

Studia, publikacje, szkolenia

Zatrudniając menedżera przede wszystkim bierze się pod uwagę jego wykształcenie oraz kompetencje. Sporo można o zarządzaniu dowiedzieć się na studiach kierunkowych, jednak raz zdobyta wiedza, jeżeli nie będzie stale odświeżana, to bardzo szybko się zdezaktualizuje. Sporo osób decyduje się na śledzenie nowinek z branży w czasopismach czy na tematycznych stronach internetowych. Minusem takiego rozwiązania jest jednak to, że aby być stale na bieżąco, to trzeba na zdobywanie informacji poświęcić ogrom czasu, a jak wiadomo – czas to pieniądz. Najlepszym rozwiązaniem byłoby otrzymanie skondensowanej dawki wiedzy w krótkim czasie. A jeszcze lepiej, gdyby była okazja także do tego, by zdobyte informacje móc przetestować w symulowanych sytuacjach czy też podczas gier biznesowych. Okazją do zdobywania wiedzy w ten sposób będą szkolenia biznesowe – zarządzanie zespołem. Najwięcej na takim szkoleniu zyskają menedżerowie oraz kadra kierownicza wszelkiej maści, czyli ludzie, dla których zarządzanie zespołem to codzienne wyzwania.

Zarządzanie zespołem czy zarządzanie kompetencjami?

Gdyby cofnąć się w czasie o jakieś dwadzieścia lat, to można by rzec, że w naszym kraju istniał tylko jeden styl przywództwa. Polegał on na tym, że kierownik czy szef wydawał polecenia, a zadaniem pracownika było ich rzetelne wykonywanie. Odkąd jednak na polski rynek wkroczył kapitał zagraniczny i powstały nowoczesne firmy umiejętności przywódcze nabrały na znaczeniu. Realizacja planu czy projektu w dalszym ciągu jest priorytetem, jednak bierze się pod uwagę obecnie również i komfort samego pracownika, który dzięki odpowiedniemu motywowaniu jest w stanie dać z siebie o wiele więcej. Niezmiernie istotne jest także umiejętne zarządzanie kompetencjami pracowników, aby móc zbudować skuteczny zespół. Przypadkowe dobieranie pracowników tylko pod kątem ich umiejętności praktycznych bez zważania na cechy charakteru może doprowadzić do znacznej eskalacji konfliktów. Nie jest tajemnicą, że osoby o charakterze przywódców alfa prędzej będą ze sobą rywalizować niż współpracować.

Co skuteczny menedżer wiedzieć powinien?

Umiejętności przywódcze menedżera są niezmiernie istotne, zwłaszcza kiedy zachodzi konieczność zarządzania konfliktem. Nie ma co się oszukiwać – nawet w idealnie dobranym zespole sytuacje konfliktowe będą się pojawiały, trzeba więc umieć je szybko rozwiązywać. Jest to jedna z umiejętności, które można zdobyć podczas szkolenia branżowego zarządzanie zespołem. Szkolenie to to także możliwość wypracowania najlepszych metod kompletowania zespołu. W tym względzie dobry lider powinien wykazywać się wiedzą i umiejętnościami z pogranicza psychologii i behawiorystyki. Zgrany zespół to przede wszystkim osoby o uzupełniających się umiejętnościach oraz o różnych charakterach i temperamentach. Często klucz do sukcesu tkwi właśnie w różnorodności. Kolejną niezmiernie istotną kwestią jest sposób motywowania pracowników. Niektórzy znacznie zwiększą wydajność mając w niedalekiej perspektywie obietnicę premii uznaniowej, z kolei dla innych priorytetem będzie możliwość rozwoju czy rozbudowany pakiet socjalny. Menedżer powinien doskonale orientować się w tym, jakie są najważniejsze aspekty dla każdego członka zespołu. Dzięki temu będzie on w stanie znacznie zwiększyć wydajność pracowników, co z kolei przyniesie większe zyski firmie.

Możliwość komentowania została wyłączona.